Run Free AE86 legend at Hachiroku Matsuri - Tsukuba 2000.